Algemene voorwaarden schrijfwedstrijd

Algemene voorwaarden voor de schrijfwedstrijd omtrent de Tweede Wereldoorlog van Uitgeverij Historische Verhalen.

Door inzending van een verhaal gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Inzendingen:
1. Elke auteur mag maximaal twee verhalen insturen.
2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
3. Inzendingen zijn nog nergens gepubliceerd.
4. Inzendingen spelen zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en zijn historisch correct en/of gebaseerd op historische gebeurtenissen
5. Inzendingen zijn niet korter dan 2.000 en niet langer dan 4.000 woorden – er wordt marge van 5 procent gehanteerd.
6. Inzenden kan vanaf 23 oktober en de deadline is op 15 februari 2022, om 23.59. Inzendingen die daarna binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.
7. Inzendingen worden anoniem beoordeeld.
8. De auteur verklaart dat het ingezonden werk van eigen hand is en geen inbreuk maakt op het auteursrecht van derden.
9. Inzendingen worden verstuurd via het formulier op de website en moeten voldoen aan de volgende eisen:
a. Het verhaal wordt aangeleverd in Word.
b. In het tekstdocument staan geen persoonsgegevens van de auteur, enkel de titel van het verhaal en het verhaal zelf.
c. Het verhaal is in Times New Roman, 12 punts geschreven met een regelafstand van anderhalve punt, de tekst is links uitgelijnd.
d. De titel van het bestand komt overeen met de titel van het verhaal.
e. De naam van de auteur staat niet in de titel van het bestand zelf, enkel in het inzendformulier. De redactie houdt bij van wie welk verhaal is.
10. Enkel bij voldoende kwaliteit worden de beste inzendingen in een bundel gepubliceerd.

2. Licentie:
1. Met inzending verleent de auteur aan Uitgeverij Historische Verhalen, met uitsluiting van zichzelf en alle anderen, een exclusieve licentie om het door de auteur vervaardigde werk voor de schrijfwedstrijd te exploiteren – en dus te plaatsen in de bundel. De auteur behoudt het auteursrecht.
2. Door inzending geeft de auteur Uitgeverij Historische Verhalen het uitsluitende recht om het werk uit te geven in boekvorm in de Nederlandse taal, in eerste druk en in volgende, al dan niet herziene, drukken.
3. De in lid 1 aan Uitgeverij Historische Verhalen verleende exclusieve licentie omvat mede de volgende exploitatierechten:
a. het uitgeven van het werk in een andere taal dan de Nederlandse taal;
b. het overnemen van een gedeelte van het werk in een bloemlezing, compilatiewerk, databank, educatieve publicatie of anderszins;
c. het publiceren van een gedeelte van het werk, op te nemen als voorpublicatie of anderszins, in een krant, tijdschrift of ander medium;
d. het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als feuilleton in een krant of een tijdschrift;
f. het publiceren van het geheel of een gedeelte van het werk als e-book of luisterboek.

3. Prijzenpakket:
1. De beste vijftien verhalen worden gebundeld en gepubliceerd in boekvorm en als e-book.
2. De winnaars krijgen een gratis redactietraject om hun ingezonden verhaal naar een hoger niveau te tillen.
3. De winnaars krijgen een gratis auteursexemplaar.
4. De beste drie verhalen krijgen een eervolle vermelding.

4. Uitslag:
1. De jury bestaat uit Rik van der Vlugt (oprichter van Historische Verhalen), Key Tengeler (co-auteur Oudheidbundel en novelle De vluchteling uit Damascus) en Paul Christiaan Smis (auteur Middeleeuwenbundel en de novelle Harald).
2. De jury beoordeelt alle inzendingen anoniem.
3. Nadat de uitslag bekend is, ontvangt elke deelnemer zeer beknopte feedback van minimaal één jurylid.
4. De uitslag wordt eind maart bekend gemaakt.
5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.