Verhaal insturen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanbieden van verhalen en manuscripten bij Uitgeverij Historische Verhalen.


Historisch kortverhaal 

Historische Verhalen publiceert elk jaar circa twintig vertellingen op de website. Deze verhalen zullen ook gebundeld worden in een papieren verzamelbundel. Uw vertelling wordt dus niet alleen gepubliceerd op een digitaal en toegankelijk platform, maar ook in een mooi vormgegeven verhalenbundel.

De harde criteria om te publiceren op de website van Historische Verhalen zijn als volgt:

 1. Het verhaal is gebaseerd op historische feiten of een historische gebeurtenis.
 2. Het verhaal telt tussen de 2.500 en de 4.000 woorden.
 3. Na publicatie heeft Uitgeverij Historische Verhalen het exclusieve recht op publicatie voor de duur van twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen met de hoofdredactie.

 

Verhalenbundel
Om een verhalenbundel te publiceren bij Uitgeverij Historische Verhalen, moet het werk voldoen aan de volgende criteria:

 1. De verhalen in de bundel zijn gebaseerd op historische feiten of historische gebeurtenissen.
 2. De verhalen in de bundel zijn elk tussen de circa 2.500 en 4.000 woorden.
 3. Het minimum aantal woorden van de gehele bundel is 40.000.
 4. De bundel heeft een overkoepelend onderwerp/onderliggend thema.
 5. De bundel mag door meerdere auteurs geschreven zijn.

 

Novelles
Niet elk historisch verhaal laat zich vangen in slechts een paar duizend woorden. Daarom werkt Uitgeverij Historische Verhalen ook aan langere verhalen in de vorm van novelles. De criteria voor novelles zijn als volgt:

 1. De novelle is gebaseerd op historische feiten of een historische gebeurtenis.
 2. De novelle is tussen de circa 15.000 en 20.000 woorden lang.
 3. Bij het manuscript is een synopsis (maximaal zeshonderd woorden) en biografie (maximaal driehonderd woorden) toegevoegd.

 

Inzenden
U bent van harte welkom om contact op te nemen met de redactie als u een bundel of een novelle heeft geschreven. Ook wanneer u enkel een idee voor een bundel of novelle heeft, of wanneer u nog bezig bent met het schrijfproces, horen we graag van u. Daarnaast zijn langere manuscripten (meer dan 40.000 woorden) ook welkom, hierbij gelden dezelfde criteria als bij novelles wat betreft de synopsis en de biografie.

Het opsturen van verhalen en manuscripten kan naar redactie@historischeverhalen.nl. Wij accepteren alleen verhalen die worden ingediend in een .doc of .docx-bestand (Microsoft Word) en die voldoen aan de bovenstaande criteria.

 

Selectieproces
Om de kwaliteit van de publicaties te waarborgen zal uw inzending aandachtig gelezen worden om te beoordelen of uw werk in aanmerking komt voor publicatie bij Uitgeverij Historische Verhalen. Binnen enkele weken krijgt u uitsluitsel en daarbij zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. De inzending is van een gedegen kwaliteit en wordt geschikt bevonden voor publicatie. Er vindt dan een korte redactieronde plaats om de tekst bij te schaven en te perfectioneren.
 2. De redactie ziet potentie in uw inzending, maar het stuk zal nog wel herschreven moeten worden. In dat geval krijgt u intensieve begeleiding van een redacteur om uw verhaal naar een hoger niveau te tillen, met het doel om de vertelling(en) uiteindelijk te publiceren.
 3. Uw inzending wordt afgewezen, maar u zult wel een toelichting op ons besluit en opbouwend commentaar op uw tekst ontvangen.

 

Over Uitgeverij Historische Verhalen
Uitgeverij Historische Verhalen is een uitgeverij die gespecialiseerd is in het uitgeven van (korte) geschiedenisverhalen. Er worden slechts enkele bundels per jaar uitgegeven, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft en we onze auteurs te allen tijde gedegen en intensieve begeleiding van een ervaren redacteur kunnen bieden. We investeren graag tijd en energie in een grondig redactieproces om auteurs de mogelijkheid te geven zichzelf verder te ontwikkelen en hun verhalen naar een hoger niveau te tillen. Meer weten? Neem dan een kijkje op de pagina ‘over ons’ of stuur een mailtje naar de redactie.