Verhaalideeën voor de Gouden Eeuw

Wil je wel schrijven, maar weet je zo gauw geen onderwerp? We hebben een lijstje met mogelijkheden voor je opgesteld. Let wel, het is maar een greep. Je mag zelf het verhaal verzinnen, als de historische achtergrond maar correct is.

 1. Val van Antwerpen en de komst van de Vlamingen. Het begin van de Gouden Eeuw;
 2. De Moedernegotie (Oostzeehandel). Winstgevender dan welke handel ook. Hoe drijf je handel in Danzig?
 3. Compagnieën van verre, voorlopers van de VOC en WIC;
 4. Ontdekten we wel de goede gebieden?
 5. De koloniën: Nieuw-Amsterdam, het Caraïbisch gebied, Brazilië, West- en Zuid-Afrika, India, Ceylon, Oost-Indië, Tonkin, China en Japan;
 6. Tyfus, scheurbuik, appelsienen en dodo’s;
 7. Veldtochten, veldslagen en belegeringen. Wat deed Maurits nou eigenlijk bij Nieuwpoort?
 8. Twaalfjarig Bestand. Godsdiensttwisten. Predikanten vervolgen elkaar;
 9. Gereformeerden, wederdopers, papen. Hoe leefden ze en verdroegen ze elkaar?
 10. Frederik Hendrik en zijn hof;
 11. “Gokken” op VOC-winst;
 12. Tulpengekte, 1637;
 13. De recognitiegelden. We verkochten zelfs kogels aan de vijand!
 14. Groeiende welvaart – toegenomen productie – slavenhandel;
 15. De extreem rijken: De Haze, Van Collen, Trip;
 16. De grote denkers: Hugo de Groot, Christiaen Huygens, Spinoza;
 17. De grote schrijvers: Hooft, Vondel, Bredero;
 18. De grote schilders: Rembrandt, Hals, Flinck;
 19. Grote bouwers: Van Campen, Vingboons, De Keyser;
 20. De grote staatslieden: Huygens, De Witt, Oldenbarnevelt;
 21. De kinderen en de bedienden van de voorgaande categorieën;
 22. De zwarte pagina’s: slavernij, koloniën, overheersing;
 23. Amsterdam wilde geen oorlog, maar vrede en handel;
 24. Verzet tegen de migratiestroom uit de Zuidelijke Nederlanden. De Spaanse Brabander;
 25. Migratie uit de Duitse landen en Scandinavië. Een heel eind lopen of varen naar Amsterdam. Elsje Christiaens;
 26. Armoe en de gevolgen. Diaconie, rasphuis.
 27. Stadhuis op de Dam, centrum van de wereld;
 28. De pest in de 17e eeuw. Hoe zag dat er nou uit?;
 29. Engeland als concurrent. Zeeoorlogen. Engelse furie op Terschelling en wat gebeurde er daarna?
 30. Redeloos, radeloos, reddeloos. Slachting in Zwammerdam. Het einde van de Gouden Eeuw.

Meer inspiratie nodig? Neem dan een kijkje op de site van IsGeschiedenis!